+90 (312) 286 80 29    info@nanomam.com
     
Nanomam
 
NANOMAM DANIŞMANLIK
 
     
   
    Hizmetler    Hizmetlerimiz
 
Hizmetlerimiz

NANOMAM® Danışmanlık, alanında yetkin, uzman ve deneyimli, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş kadrosuyla, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri ile Ar-Ge çalışmalarınızda çözüm ortağınızdır. Şirketlerin beklentilerini ve amaçlarını kendi beklentileri ve amaçları gibi görüp; hedefe ulaşmaları için her aşamada birlikte çalışır.

Günümüzde değişen ekonomik yapı, rekabet ve pazarlama koşulları, ulusal ve uluslararası ekonomik sistem şirketlerin sadece kendi kaynakları ve yetkinlikleriyle rekabet edebilme güçlerini ve hayatta kalabilme şanslarını her geçen gün azaltmaktadır.NANOMAM®, şirketinizin diğer şirket(ler) veya kurum(lar)la işbirliği yapmada, ürün geliştirmede ve pazar oluşturmada çözüm ortağı olarak rekabet gücünüzün artırılmasına yardımcı olur. Özellikle Türkiye’de teknoloji yatırımıyla ilgilenen yabancı kaynaklı şirketler için de danışmanlık hizmetleri sağlar. Böylece Türkiye’de ki şirketleri yabancı şirketlerle buluşturur ve işbirliği yapmalarına da destek olur. Ar- Ge ürünlerini ve hizmetlerini yurtdışındaki pazarlara açarak, şirketlerin fikirlerini, projelerini, ürünlerini ve fikri mülkiyetlerini değerlendirip ticarileştirme ve pazarlama süreçlerini yakından takip eder.

Ülkemizde üretim yapan şirketlerin çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu düşündüğümüzde, bu işletmelerin ülke ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğu açıktır. Ülkemizde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında gelişmeleri sağlamak, sanayi ve Ar-GE çalışmalarını desteklemek için ulusal ve uluslararası kaynaklardan destek sağlanmaktadır. Birçok kurumsal desteğin olmasına rağmen, şirketlerin çoğu bu desteklerden habersiz durumdalardır.Bu kaynaklardan yararlanmaklar üzere girişimde bulunmuş olanlar ise yeterince faydalanamamaktadırlar. Şirketlerin AR-GE’ye yönelik yararlı fikirleri olsa dahi projenin yazılması, hazırlanması ve başvuru aşamasındaki yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle ne yazık ki birçok güzel fikir çöpe gitmektedir. Bu noktada NANOMAM® Danışmanlık şirketlerin ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için ihtiyaç duydukları kaynakların tespiti ve bu kaynaklara erişimde tüm tecrübe ve birikimi ile şirketlere yol gösterici olmaktadır.

Nanomam Nanomam