+90 (312) 286 80 29    info@nanomam.com
     
Nanomam
 
NANOMAM DANIŞMANLIK
 
     
   
    Hizmetler    Tarım Destekleri
 
Tarım Destekleri

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)
(2014-2020)

IPARD Nedir?
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Hangi İller Yararlanacaktır?
2007-2013 programından sorunsuz bir geçiş sağlamak amacıyla 2014-2020 programı ilk başta IBBS Düzey 3 bölgelerine karşılık gelen ve IPARD 2007-2013’ün uygulandığı 42 ili (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur,

Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat ) kapsayacaktır.

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, IPARD Programı’nın 81 ilin tamamının katılımını öngördüğünden, eldeki bütçe, fon emilim eğilimleri ve maliyet/kâr analizi ile yönetim maliyetleri göz önünde bulundurularak IPARD 2014- 2020 program kapsamının tüm illere genişletilmesi gündeme gelebilir.

Desteklenen İller

IPARD Programının Kapsamı Nedir?  
IPARD 2
101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 - Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 - Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 - Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 - Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 - Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 - Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 - Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 - Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-1 - Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 - Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 - Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 - Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 - Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 - Makine Parkları
302-7 - Yenilenebilir enerji yatırımları

IPARD 1
101 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2 - Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
103-1 - Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 - Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 - Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 - Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 - Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar
302-1 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 - Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 - Kırsal Turizm
302-4 - Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TÜM YA DA BİRDEN FAZLA TEDBİRİ İLGİLENDİREN KOŞULLAR

  • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, IPARD Ajansı tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
  • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır. Bu kural kamu kurumları için geçerli değildir.
  • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
  • Satın alınan tüm kalemler uygun olan bir ülke menşeli olmalıdır. Bununla birlikte, satın alınacak kalemlerin tutarının rekabete açık pazarlık usulü için belirlenen eşiğin altında olması durumunda (şu an için 100.000 Avro), satın alınacak malzemeler herhangi bir ülke menşeli olabilir. Bu tedbirin amaçları doğrultusunda, “menşe” terimi 2913/ 92 nolu Konsey Tüzüğü’nün (AET) 23. ve 24. maddelerinde ve tercih edilmeyen menşelerle ilgili diğer AB mevzuatında tanımlanmaktadır.
  • Programda “Dağlık Alan”, minimum 1.000 metre rakımda yer alan veya 500 ve 1.000 metre arasında bir rakımda bulunan ve minimum %17 eğime sahip olan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Dağlık alanların listesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

Aşağıdaki harcamalar IPARD Programı kapsamında uygun değildir:
(a) Çerçeve Anlaşma’nın 26. maddesinde yer aldığı şekilde vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve harçları ve/veya eşdeğer vergiler;
(b) IPARD II programının hükümleri aksini belirtmedikçe, mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;
(c) Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
(d) IPARD II programındaki tedbirin mahiyetine göre uygun olarak gerekçelendirildiği durumlar hariç, işletme maliyetleri;
(e) İkinci el makine ve ekipman;
(f) Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
(g) Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar, ücretler ve kur kayıpları;
(h) Ayni katkılar;
(i) Zirai üretim haklarının, hayvanların, yıllık bitkilerin satın alınması ve bunların ekilmesi;
(j) IPARD II programındaki tedbirin mahiyetine göre uygun olarak gerekçelendirildiği durumlar hariç, bakım, amortisman ve kira giderleri;
(k) IPARD II programındaki tedbirin mahiyetine uygun olarak gerekçelendirildiği durumlar hariç, yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, bir başka deyişle Program Otoritesine ait masraflar, özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları.
(l) IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşme imzalanması öncesinde gerçekleşen harcamalar uygun değildir (genel maliyetler hariç olmak üzere) (Kaynak:tkdk.gov.tr).

Nanomam Nanomam