+90 (312) 286 80 29    info@nanomam.com
     
Nanomam
 
NANOMAM DANIŞMANLIK
 
     
   
 
Hizmet Sektörü TURQUALITY Kapsamında!!!

Turquality, şimdiye kadar sadece sanayi markalarını destekledi. Hizmet sektöründen sadece gastronomiyi kapsadı. Eğitim, sağlık, bilişim, lojistik, gayrimenkul markaları kapsam dışıydı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "döviz kazandırıcı hizmet sektörleri" de kapsama alındı. Hizmet sektörü Turquality Komitesi kurulacak. Bu komite kapsama alınacaklara karar verecek. Destek miktarları belirlendi. Komitenin sekretaryasını bakanlık yürütecek. Ayrıca TİM'in de içinde yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir kararla, hizmet ticaretinin desteklenmesine ilişkin 2012 yılında yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı da yenilendi. Genel yönetim, hukuk, mali işler, finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama konularında danışmanlık hizmeti veren şirketlerin de yurtdışı faaliyetleri destek kapsamına alındı.

Eski kararda yurtdışı tanıtım desteği başlığı altında 300 bin dolara kadar, fuar, kongre, konferans ve bağımsız tanıtım programı kapsamındaki, sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin karşılanması öngörülüyordu. Yeni kararda reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yıllık 400 bin dolara kadar destek verilmesi hükme bağlandı. Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere uzman firmalardan alınan danışmanlık giderlerine 200 bin dolar, yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerine ise 100 bin dolara kadar destek verilecek. Pazara girişte zorunlu olarak harcanacak sertifika, eğitim, danışmanlık giderlerinin 50 bin doları, bunların yurtdışında açacakları bürolarının kira ve komisyon harcamalarının 120 bin doları karşılanacak. Yeni düzenlemede, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin 100 bin dolara kadar kısmının karşılanması hükmü yer aldı. 

Özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri yüzde 50 oranında ve hasta başına bin dolar tutarında karşılanacak. Eski uygulamada bu rakamın tedavi giderlerinin yüzde 20’sini aşamayacağına ilişkin sınırlama vardı. Yeni eklenen bir düzenleme ile yurtdışından davet edilen temsilcilerin katılımıyla Türkiye’de düzenlenen tanıtım, pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına 50 bin dolara kadar, eğitim programlarına ilişkin harcamalar da en fazla 100 bin dolara kadar karşılanması destek kapsamına dahil edildi. 

Para Kredi Koordinasyon Kurulu'nun ikinci önemli kararı Turquality konusunda oldu. Uzun zamandır Turquality kapsamına girmek isteyen hizmet sektörü markaları için de gerekli düzenleme yapıldı. Sektör artık bu desteklerden yararlanabilecek. Şimdiye kadar sadece sanayi markaları yararlanıyordu. Hizmetten sadece gastroni sektörü kapsama alınmıştı. Şimdi hizmetin döviz kazandıran tüm sektörleri kapsama alınacak. Bunun için komite oluşturulacak.

Aşağıdaki linke tıklayarak kararda yapılan değişiklikleri inceleyebilirsiniz.

 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150602.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150602.htm

Nanomam Nanomam