+90 (312) 286 80 29    info@nanomam.com
     
Nanomam
 
NANOMAM DANIŞMANLIK
 
     
   
 
Tübitak Destekleri

GENEL BİLGİLER

TÜBİTAK Ulusal Destek Programları ile Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

Bu program kapsamında 1995-2012 yılları arasında 16.422 proje başvuru yapılmıştır. Bu projelerden 9.721 proje destek kapsamında değerlendirilmiştir ve verilen desteklerin toplam tutarı TL üzerinden 2,9 milyar TL’dir.  Ayrıca bu desteklerle 5,6 milyar TL’lik Ar-Ge Hacmi oluşturulmuştur. Her geçen yıl destek miktarları giderek artmaktadır.

Yapılan başvurularda projelerin %75’i KOBİ’lere, %25’i ise büyük işletmelere ait olduğu belirtilmiştir. Destek alan kuruluşların, büyük bir çoğunluğunu yine KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Tübitak’ın her alandaki desteklerinden sizde faydalanmak ve daha ayrıntılı bilgi için bize ulaşmak ister misiniz?

Nanomam Nanomam