+90 (312) 286 80 29    info@nanomam.com
     
Nanomam
 
NANOMAM DANIŞMANLIK
 
     
   
    Hakkımızda    Ekibimiz
 
Ekibimiz

Küreselleşen dünyada tüm ülkeler,  büyüme atılımları ve istikrarlı bir ekonomik süreci başarmak için pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirmeye ve üretmeye, yenilikçi fikirleri hayata geçirmeye ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmışlardır. Ülkeler için önemli bir kalkınma ve refah göstergesi olan Ar-Ge faaliyetleri için en önemli girdilerden biri Ar-Ge harcamalarıdır. Son yıllarda Türkiye’de makroekonomik istikrarın yapılandırılması ve korunması için çabalar ortaya konulmuştur. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ekonomik olarak kaynak oluşturmak, kaynakları ülkenin kalınması için öncelikli alanlarda tahsis etmek önemli görülmektedir.

Bilgi çağında Ar-Ge faaliyetleri için beşeri sermaye birikimi en önemli kaynak ve girdidir. Çünkü Ar-Ge faaliyetleri sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılayabilecek yeni fikir, model ve uygulamaları kapsayan inovasyon sürecine dayanmaktadır. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre inovasyon yaratıcı fikir veya bilginin yararlı uygulamalar şekline dönüştürülmesini sağlayan yöntem olarak tanınmaktadır. İnovasyon süreci iki aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama, yeni ve yaratıcı bir fikrin ortaya çıkmasıdır. İkinci aşama ise yaratıcı fikri hayata geçirmek, başka bir ifadeyle ürüne, hizmete ve sürece yansıtarak işletmeye kar yaratmasını sağlamaktır.

Yaratıcı fikirlerin ürüne dönüştürülmesi farklı etken ve boyutları ile kapsamlı bir süreci içermektedir. Yenilikçi fikirleri olanlar ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütenler için Ar-Ge faaliyetleri için ülkemizdeki finans kaynaklar hakkında farkındalık, Ar-Ge merkezlerinin kurulması, Turquality süreci gibi ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı üretim ve pazarlamaya ilişkin birçok bilgi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Nanomam Ar-Ge Mühendislik ve Danışmanlık, Ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda özel sektörün destek ve teşvik programlarından yararlanmaları için farkındalık yaratarak; bu süreçte doğru ve bilimsel yöntemleri geliştirme konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde mevcut olan ulusal Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde özel sektörün entegrasyonu için ulusal ve uluslararası paydaşların iş birliğine önem vermektedir. Güçlü kadrosu, referansları ve deneyimi ile üniversite-sanayi iş birliğine önem vererek Ar-Ge projelerinin koordinasyonunu sağlayan ve başarılı bir şekilde tamamlanması için hizmet üreten Nanomam Ar-Ge Mühendislik ve Danışmanlık ulusal ve uluslararası çalışmalarına dayalı yılların bilgi ve tecrübesiyle, gelecekte de bu çalışmaların öncülüğünü yapmaya devam edecektir.

Gelecek Ar-Ge’dedir; Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren ülkeler teknoloji ve çağın her zaman önünde ve öncü olacaklardır. Nanomam Ar-Ge Mühendislik ve Danışmanlık olarak Ar-Ge ve yenilikçi yapının önemli paydaşlarından biri olarak Ülkemizin kalkınması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. 

Mustafa ÖZMETE
Yönetim Kurulu Başkanı

Nanomam Nanomam